9 Μαρτίου

Ψυχρίτσα σήμερα! Ντυθείτε ζεστά και κομψά –κυρίως κομψά–, κυκλοφορήστε και περιμένετε να δείτε τι καλό θα σας συμβεί.