Αλλωνών

Από ένα τραγούδι του Γιώργου Μαρίνου είναι οι στίχοι. Όχι δικοί μου.
Και τα παρακάτω σοφά λόγια άλλοι τα είπανε.