Λάδι από το χωριό

στον Ηλία

Ο Ηλίας λέει ότι μερικές φορές η ζωή σου δίνει έτοιμους διαλόγους. Ο παραπάνω είναι ένας απ' αυτούς.