Γδύσου!

Τι να φτιάξω, τι να φτιάξω για το «Artists in the nude- Where cartoonists and illustrators expose themselves»;

Όχι!

Ούτε.

Μπα!

Χμμ...