ΟΙ ωφέλιμες συνέπειες του καπνού

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ Σαββατιάτικη
25 Ιανουαρίου 2014

Το μέτρο του εισιτηρίου των 25 ευρώ, που εμπνεύστηκε ο υπουργός υγείας, για εισαγωγή στα δημόσια νοσοκομεία αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από νέο μέτρο. Κάθε πακέτο τσιγάρων ή καπνού επιβαρύνεται με 0,05 ευρώ φόρο υπέρ της υγείας.