Ο Τριστάνος και το κοινωνικό ζήτημα

Μια ιστορία «γροθιά στο σύστημα», όπως λέει ο Ηλίας Ταμπακέας. Όχι, παίζουμε!