Ρόδες, ραδίκια κι επανάσταση

στην Όλγα
Μια νέα επαναστατική ομάδα γεννιέται.

Γεννήθηκε!
Επανάσταση δεν γίνεται χωρίς φυτικές ίνες.
Να το καταλάβουμε αυτό!