Του βιβλίου της Καρμέλας ο χαβάς

Σήμερα το μεσημέρι η Καρμέλα και η Ακιλίνα πάλι ξεκατινιάστηκαν .


Αυθεντικός διάλογος στη Νάπολη.