Ημέρα του Πατέρα

΄
Σίγουρο χέρι, μεγάλη καρδιά.
Κι εσύ, μπέμπα, πατάς γερά!

Ένα νανούρισμα των μπαμπάδων στις κόρες τους