Η μέθοδος της απόχης

Για να χρησιμοποιήσει η Ιζόλα την απάνθρωπη μέθοδο της απόχης, κάτι πολύ σοβαρό θα της έκανε ο Τριστάνος. Αλλιώς δεν εξηγείται. Αλλά ποιος θυμάται; Η ιστορία είναι παλιά.