Ναυαγισμένες μέρες


Ξυπνάς με κέφι. Αν κάνεις το λάθος και συνειδητοποιήσεις
ότι βρίσκεσαι στην Ελλάδα του 2014, τελείωσες.