Ο ήχος του κώδωνος 2


«Και ο ήλιος εξερράγη ως ο ήχος του κώδωνος»
Ο ήχος του κώδωνος του Γιάννη Σκαρίμπα