Στροφή 90 μοιρών

στον Άγγελο Μαστοράκη

Τα πρόσφατα σκίτσα της Ιζόλας στην Ελευθεροτυπία, όπως θα είδατε, είναι οριζόντια, ενώ εκείνη προτιμάει την κάθετη διάταξη. Μήπως αναρωτηθήκατε γιατί; Μμμ... μάλιστα. Λοιπόν, ορίστε η απάντηση, για να την έχετε πρόχειρη, μόλις αναρωτηθείτε.

Ε Τ Σ Ι   Η Θ Ε Λ Ε   Τ Ο  Σ Υ Μ Π Α Ν